Forskning og i media

Her offentliggjøres forskningsartikler skrevet av prosjektmedlemmer, såvel som intervjuer og mediainnslag om prosjektet. Dette begrenser seg til artikler som er publisert open access (Åpent tilgjengelig). Er du interessert i å lese andre artikler, bøker eller medieinnslag om skillingsviser, ta kontakt med siv.brandtzag@ntnu.no så kan du få disse tilsendt.

Forskning

Arv: Nordic Yearbook of Folklore, 2018. The Royal Gustavus Adolphus Academy, Uppsala. Spesialnummer om skillingstrykk, red. av Line Esborg, og med bidrag fra følgende medlemmer av forskningsgruppen: Karin Strand, Astrid Nora Ressem og Siv Gøril Brandtzæg.

Siv Gøril Brandtzæg: «Skillingsvisene i Norge 1550–1950: Historien om et forsømt forskningsfelt.» I EDDA: Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ÅRGANG 105, NR. 2-2018, S. 93–109 ISSN ONLINE: 1500-1989
DOI: 10.18261/ISSN.1500-1989-2018-02-02

Siv Gøril Brandtzæg: «Rene toner, falske nyheter. Skillingsviser i det tidligmoderne Skandinavia.» I Kultur&Klasse. Årg. 47 Nr. 128 (2019/2020): Fiktionalitet, faktualitet og fake news.

I media

https://www.dagbladet.no/kultur/eit-varmare-land/71896577

https://www.vl.no/nyhet/stortinget-vedtar-nasjonalsang-regjeringen-har-innvendinger-1.1631380

https://www.adressa.no/kultur/2017/12/12/Disse-visene-var-fortidens-sosiale-medier-15737098.ece

https://www.universitetsavisa.no/forskning/2017/12/05/Får-millioner-til-forskning-på-fortidens-«sosiale-medier»-70863.ece

Digitale forelesninger

https://www.facebook.com/watch/?v=694857047946174