Bidra i prosjektet: forskningsdugnad*

*Forskere som ber om hjelp fra allmenheten i store prosjekter er vanlig internasjonalt og da kalles det crowdsourcing (”Nettdugnad”). Wikipedia er det største prosjektet basert på idé om at felleskapet bidrar i allment opplysningsarbeid. Alle opplysninger som publikum bidrar med i denne bloggen vil bli undersøkt og faktasjekket av prosjektets medlemmer. Hvis publikums opplysninger brukes i publikasjoner utenfor denne bloggen, vil den som har bidratt bli kreditert.

Er du slektsforsker, journalist, lokalhistoriker, pensjonist, arbeidsledig, student eller skoleelev? Vi trenger din hjelp! Prosjektet Skillingsvisene i Norge, 1550-1950 har et omfang som ikke kan dekkes inn av prosjektmedlemmene alene. I løpet av de tre neste årene skal vi digitalisere, transkribere og forske på de 1,200 i Gunnerusbibliotekets spesialsamling i Trondheim. I tillegg skal vi skaffe oss en oversikt over de andre samlingene av skillingsviser (nærmere 30,000 viser), og vi ønsker også å vite om skillingstrykk som fins i privat eie. Vil skal også finne ut mer om hvordan skillingsviser har blitt skrevet, spredt og sunget i Norge, og til dette trenger vi hjelp fra publikum.

Hva kan du gjøre? Det avhenger av hva du selv ønsker, eller har kompetanse på – men følgende fem oppgaver er spesielt relevante (fremgangsmåte til hvordan du kan bidra beskrives under hvert punkt, men mer spesifikke fremgangsmåter kommer etter hvert.).

Forskning (f.o.m juni 2018).

Prosjektleder vil jevnlig legge ut forskningsspørsmål til publikum i den løpende bloggen. Det vil ofte dreie seg om å prøve å spore opp navn som nevnes på skillingstrykket (Ukjente forfatternavn, eller navn som nevnes i visene, på forulykkede personer osv.), eller steder (alt fra gårdsnavn til lokale småsteder hvis stedsnavn har gått i glemmeboken). I noen tilfeller trenger vi også hjelp til å finne ut om konkrete hendelser (ulykker, mord, giftemål, tvangsekteskap, barnefødsler i dølgsmål). Der vi selv vet trykkested vil vi legge ut skillingsviser sortert etter sted, slik at du kan velge deg skillingsviser trykt f. eks i Trøndelagsregionen eller andre steder. Relevante kilder å bruke vil være regionale kirkebøker (ministerialbøker); dokumenter fra statsarkiver rundt om i landet; lokalhistoriske oppslagsverk- og bøker osv.

Fremgangsmåte: Skriv mail til prosjektleder siv.brandtzag@ntnu.no og merk mailen din ”forskning” hvis du vil melde din interesse allerede nå. Flere instrukser kommer senere, når vi begynner å legge ut konkrete forskningsspørsmål

Skillingsviser i privat eie

Vi tror at skillingsvisene som er bevart i norske arkiver utgjør kun en liten del av den faktiske ”beholdningen” av skillingsviser i Norge, og nå trenger vi din hjelp til å skaffe en oversikt over skillingsviser som befinner seg i privat eie. Kjenner du noen som har en boks med skillingstrykk på loftet? Eller har du selv en samling med håndskrevne skillingsviser? I så fall vil vi gjerne komme i kontakt med deg; kanskje vil vi også ønsker å fotografere visene for å gjøre også disse tilgjengelige for forskere og for allmenheten. Vi er spesielt interessert i de eldste visene (fra 1700-og 1800-tallet), og viser som er trykt (skillingstrykk), men alt er av interesse, inkludert håndskrevne visebøker.

Fremgangsmåte: Ta et oversiktsbilde av skillingsvisen/e du har tilgang til, og skriv en kort beskrivelse av visen/e (Datering: Er den datert, eller hvor gammel tror du den er?, Trykkested: Står det hvor den er trykt, eller har du opplysninger om hvor den er trykt). Skriv mail til prosjektleder siv.brandtzag@ntnu.no og merk mailen din ”skillingsviser i privat eie”.

Historier om bruk og tradering av skillingsviser

Det er forsket lite på skillingsviser i Norge, men formidlingstradisjonen har alltid vært sterk her til lands. Har du en gammel mormor eller onkel som sang eller synger skillingsviser? Har du historier om noen i din omgangskrets som selv skrev skillingsviser, eller som bidro til å spre dem eller synge dem? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Fremgangsmåte: Skriv mail til prosjektleder siv.brandtzag@ntnu.no og merk mailen din

”Historier om bruk og tradering av skillingsviser”.

Musikalske eksempler

Hvordan sang man skillingsviser, og hvordan synges de i dag? Det lurer vi på. Har du opptak liggende, historier om fremførelsespraksiser – eller er du selv en som aktivt synger skillingsviser? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Fremgangsmåte: Skriv mail til prosjektleder siv.brandtzag@ntnu.no og merk mailen din ”musikalske eksempler”. Hvis du har opptak setter vi pris på om du sender ved en link/fil med disse, og skriv hvorvidt du synes det er greit at innspillingen publiseres på bloggen.

Transkripsjoner (f.o.m august 2018)

Bidra til å transkribere skillingstrykk fra Gunnerusbibliotekets spesialsamling: De aller fleste trykkene i Gunnerussamlingen er i fraktur (gotisk skrift) som var vanlig på skillingstrykk helt frem til ca år 1900. Fraktur kan være vanskelig for allmenheten å lese, og spesielt for yngre studenter og skoleelever som vil være en viktig målgruppe for databasen. Når du hjelper oss å transkribere et skillingstrykk vil du dessuten bidra med å gjøre tekstene søkbare i databasen, noe som er enormt viktig for brukervennligheten. Alle transkripsjoner vil bli korrekturlest og kontrollert av deltakere i forskningsprosjektet, og navnet ditt vil bli nevnt i prosjektet (om du ønsker det).

Fremgangsmåte: kommer senere, men du kan melde din interesse allerede nå ved å skrive en mail til prosjektleder siv.brandtzag@ntnu.no og merk mailen din ”transkripsjoner”.