Forskning og i media

Her er en oversikt over forskningsartikler såvel som intervjuer og mediainnslag om skillingsviseprosjektet. Oversikten begrenser seg til artikler som er publisert open access (Åpent tilgjengelig). Er du interessert i å lese andre artikler, bøker eller medieinnslag om skillingsviser, ta kontakt med siv.brandtzag@ntnu.no så kan du få disse tilsendt.

Forskning

Kapittel om henrettelsesviser i ny bok om Bob Dylans sanglyrikk publisert av Scandinavian Academic Press (2022):

Siv Gøril Brandtzæg: «På dødens terskel: Bob Dylans ‘The Ballad of Donald White’», i Den radikale Dylan? Studier i et omskiftelig sangverk (red. Bjarne Markussen og Gilse Selnes).

Den radikale bob dylan 1

Boken kan kjøpes eller lastes ned gratis fra forlaget her:

https://scandinavianacademicpress.no/boker/den-radikale-bob-dylan-open-access

To Nye bøker om skillingsviser, publisert av Scandinavian Academic Press (2021)

Skillingsvisene i Norge 1550-1950: Den forsømte kulturarven (red. Siv Gøril Brandtzæg og Karin Strand).

Skillingsvisene i norge 1550 1950 1951

Boken kan kjøpes eller lastes ned gratis fra forlaget her:

https://scandinavianacademicpress.no/boker/skillingsvisene-i-norge-1550-1950-open-access

Arven fra Skillingsvisene: Fra en sal på hospitalet til en sofa fra IKEA (red. Siv Gøril Brandtzæg og Bjarne Markussen).

Arven fra skillingsvisene 1

Boken kan kjøpes eller lastes ned gratis her:

https://scandinavianacademicpress.no/boker/arven-fra-skillingsvisene-open-access

Øvrige publikasjoner (Kun de som er publisert open access vises under):

McIlvenna, U., Brandtzæg, S. G., & Gomis, J. (2021). Singing the News of Punishment, Quaerendo51(1-2), 123-159. doi: https://doi.org/10.1163/15700690-12341485

Brandtzæg, S. G. (2020). Rene toner, falske nyheter: Skillingsviser i det tidligmoderne Skandinavia. K&Amp;K – Kultur Og Klasse47(128), 11–38. https://doi.org/10.7146/kok.v47i128.118030

https://tidsskrift.dk/kok/article/view/118030

Arv: Nordic Yearbook of Folklore, 2018. The Royal Gustavus Adolphus Academy, Uppsala. Spesialnummer om skillingstrykk, red. av Line Esborg, og med bidrag fra følgende medlemmer av forskningsgruppen: Karin Strand, Astrid Nora Ressem og Siv Gøril Brandtzæg.

Siv Gøril Brandtzæg: «Skillingsvisene i Norge 1550–1950: Historien om et forsømt forskningsfelt.» I EDDA: Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ÅRGANG 105, NR. 2-2018, S. 93–109 ISSN ONLINE: 1500-1989
DOI: 10.18261/ISSN.1500-1989-2018-02-02

Siv Gøril Brandtzæg: «Rene toner, falske nyheter. Skillingsviser i det tidligmoderne Skandinavia.» I Kultur&Klasse. Årg. 47 Nr. 128 (2019/2020): Fiktionalitet, faktualitet og fake news.

I media (et utvalg)

https://forskning.no/forbrytelser-historie-kriminalitet/true-crime-pa-1800-tallet/2104975@

Siv Gøril om skillingsviser NRK P2 Kompass, 23.01.2022

https://www.uia.no/nyheter/gir-ut-storverk-om-skillingsvisene-i-norge

https://www.uia.no/nyheter/gir-ut-storverk-om-skillingsvisene-i-norge

https://www.dagbladet.no/kultur/eit-varmare-land/71896577

https://www.vl.no/nyhet/stortinget-vedtar-nasjonalsang-regjeringen-har-innvendinger-1.1631380

https://www.adressa.no/kultur/2017/12/12/Disse-visene-var-fortidens-sosiale-medier-15737098.ece

https://www.universitetsavisa.no/forskning/2017/12/05/Får-millioner-til-forskning-på-fortidens-«sosiale-medier»-70863.ece

Digitale forelesninger

https://norske-podcaster.com/podcast/litteraturhuset-i-trondheim/katastrofesanger-sykdom-i-skillingsviser-1600-1900